Játszóterek karbantartása, felújítása és minősítése

Játszóterek karbantartása, felújítása és minősítése

A közterületi és intézményi játszóterek, fitnesz parkok és egyéb szórakozási célú sporteszközök üzembe helyezését követően az eszközök folyamatos karbantartása, 3 évente egy akkreditált szervezet együttműködésével történő kötelező felülvizsgálata, és mindezzel a balesetek megelőzése az Üzemeltető/Fenntartó feladata.

De egészen pontosan mi is az Üzemeltető/Fenntartó feladata?

  • A játszótéri, egyéb közterületi fitnesz, és sporteszközök folyamatos karbantartása, szemre vételezése, nagyobb hiba esetén a kivitelező vagy egy erre szakosodott cég felé történő jelzése, adott esetben a játék elzárása.
  • Helyszíni szemlét követően a javítás vagy bontás megrendelése, elvégzése.
  • Államilag akkreditált, kijelölt szervezetek által végzett 3 évente szükséges felülvizsgálat elvégeztetése.

Miben tudunk segítséget nyújtani?

  • Egyszeri megrendelés vagy szerződés keretein belül az eszközök eseti vagy folyamatos havi/negyedéves helyszíni átvizsgálása, fotódokumentáció és jegyzőkönyv készítése. Esetleges balesetet követően a dokumentáció megléte és folyamatos vezetése mentesítheti az Üzemeltetőt/Fenntartót a felelősség alól!
  • Önkormányzat által észlelt hiba bejelentését követően azonnali kiszállás, fotódokumentáció és jegyzőkönyv készítése, adott esetben a játék gyors javítása, vagy elzárása.
  • Egyedi ajánlat a hiba javítására, mely szükség esetén magában foglalja az új alkatrészek gyártóktól történő beszerzését és felszerelését.
  • Az eszközök teljes dokumentációjának begyűjtése, rendszerezése és digitális nyilvántartása (gyártói tanúsítványok, jegyzőkönyvek, fotódokumentációk, megfelelősségi jegyzőkönyvek, stb.).
  • Figyelmeztetés a szükséges 3 évenkénti felülvizsgálat megindításáról az eszközök megfelelősségi jegyzőkönyveinek lejártát megelőzően.
  • Egyedi ajánlat alapján a 3 évenkénti kötelező felülvizsgálat lebonyolítása egy akkreditált szervezet együttműködésével. A megfelelősségi jegyzőkönyvek/tanúsítványok elkészítése, melyek igazolják a játékok biztonságosságát.
  • Szükség esetén a felülvizsgáló szervezettel együttműködve javaslat készítése a játékok javítását vagy esetleges bontását illetően. 

Sajnálatos módon, az utóbbi években több alkalommal okoztak tragikus balesetet a nem megfelelően karbantartott játékok. Napjaink egyre szigorúbb szabályozási környezete igyekszik a balesetek kockázatát minimálisra csökkenteni, mindezek ellenére a játszóterek karbantartása és az előírás szerinti 3 évente történtő felülvizsgálata sok esetben évek, akár évtizedek óta elmaradt, a nem megfelelően karbantartott játékok balesetveszélyes állapotba kerültek. Amennyiben ezek a játékok a rendeltetésszerű használat ellenére bármiféle balesetet okoznak, úgy a felelősség az Üzemeltetőt/Fenntartót terheli.

Cím

7624 Pécs, Szigeti út. 86.